சேவியர் அந்தோணி ,சே.ச வின் சித்திர சிந்தனைகள் என்ற புத்தகத்தில் 112ஆம் பக்கம் இடம் பெற்றுள்ள கதை. இப்புத்தகத்தகம் கிடைக்க விரும்புகின்றவர்கள் அணுகவேண்டிய தொலைபேசி எண்:  9443997607.

Followers